Stopnie umiejętności kontroli wytrysku

Generalnie rzecz biorąc, kiedy popęd seksualny mężczyzny ciągnie na pierwszym biegu, nie należy forsować go na trójce. Mężczyzna powinien dać czakramowi czas na wypoczynek, krótki okres relaksu i regeneracji, w czasie którego czakram uzupełnia energię w naturalny sposób. W dalszym ciągu może przeżywać rozkosz i intymność, jednoczyć się sercem ze swoją partnerką.

Kobiety również powinny respektować tę zasadę i nie wymuszać wytrysku, który nie chce nastąpić. Mylą się sądząc, że oddają wtedy ukochanemu przysługę. Podobnie niewskazane jest przerywanie rozpoczętego wytrysku: wywołuje ono niekorzystny ucisk na prostatę i bywa przyczyną infekcji pęcherza.

Rozróżnia się cztery stopnie umiejętności kontroli wytrysku. Człowiek, który dostrzega wymienione przez nas korzyści płynące z kontroli wytrysku i dąży do opanowania odpowiednich technik, znajduje się na poziomie pierwszym. Drugi stopień polega na nauce i ćwiczeniu technik panowania nad wytryskiem. Stopień trzeci zostaje osiągnięty, gdy mężczyzna panuje nad swoją energią seksualną i potrafi świadomie decydować o wytrysku. Na stopniu najwyższym zdolny jest do sterowania energią – opanował techniki generowania, przesyłania i odbierania energii cza- kramów poprzez lingam. Przyjrzyjmy się teraz poziomowi drugiemu i poszczególnym technikom prowadzącym do opanowania wytrysku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>