Tantryczny pogląd na rzeczywistość

Żeby lepiej zrozumieć filozofię tantryczną potrzebne jest rozróżnienie między wyższą sferą rzeczywistości, którą nazwiemy Rzeczywistością przez duże R i naszą doczesną rzeczywistością mikrokosmosu, którą nazwiemy rzeczywistością przez małe r. W naszej rzeczywistości przez małe r istnieje podstawowy dualizm wyrażający się jako męskość i żeńskość. Nie jest to pojęcie właściwe wyłącznie filozofii Wschodu: podobną dualistyczną optykę znajdujemy w językach licznych kultur. Przykładem są języki romańskie, w których podmiot i przedmiot obdarzone są rodzajem. Również tantra dostrzega, że wszystko w doczesnej rzeczywistości zawiera energie typu męskiego i żeńskiego. Jednak w Rzeczywistości przez duże R dualizm ten nie obowiązuje. W wyższej Rzeczywistości panuje Jedność. Nie ma rodzaju męskiego i żeńskiego – jest tylko Jedno. W tantrze nazwa Jednego brzmi Śiwa-Śakti i określa jedność świadomości kosmicznej z energią twórczą, siłę powodującą tworzenie, doskonałe połączenie męskiego z żeńskim, z którego rodzi się niezróżnico- wane Jedno.

Przypomnijmy, że celem tantry jest zjednoczenie i uzyskanie stanu Jedności. W bardziej współczesnych kategoriach stan ten można by nazwać samourzeczywistnieniem, integracją osobowości bądź po prostu spełnieniem. Dla tantryków ich związek z drugą osobą stanowi wehikuł, którym przenoszą się z rzeczywistości do Rzeczywistości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>