Praktyki zewnętrzne opóźniające wytrysk cz. II

Trzecią zewnętrzną metodą przeciwdziałania wytryskowi jest ściśnięcie wiązadełka. Wiązadełko znajdujące się mniej więcej trzy cen- tymetry poniżej czubka penisa, zbudowane jest z podobnej tkanki nabłonka jak wiązadełko w ustach. (Wiązadełko ust jest to silnie naładowany receptor energii seksualnej, rozpięty niczym pajęczyna pomiędzy dziąsłem a górną wargą, tuż nad przednimi zębami). Wiązadełko lingamu jest niezmiernie wrażliwe: w ciągu 10 do 30 sekund po zastosowaniu ucisku następuje coś w rodzaju przerwania obwodu. Wzwód chwilowo słabnie podobnie jak dążenie do orgazmu, jedno i drugie powróci jednak w kilka minut po podjęciu stosunku.

Nie umiemy określić, jak długo mężczyzna jest w stanie utrzymać podniecenie na granicy orgazmu i orgazm na granicy wytrysku – możemy jednak zapewnić, że w miarę nabywania praktyki będzie osiągał postępy i że zmieniając kierunek przepływu energii seksualnej nie tylko wydłuży stosunek, lecz także dostarczy sobie i partnerce przeżyć głębszych niż wszystko, czego w seksie dotąd zaznali.

Przekonaliśmy się już, że miłość w rozumieniu tantrycznym, miłość świadoma, nie jest czymś, co przychodzi samo – miłość ta wymaga wspólnej nauki obojga partnerów, którzy muszą być dla siebie nawzajem zarówno nauczycielami, jak i uczniami. Tantra kładzie wyraźny nacisk na wzajemne szkolenie w sztuce miłości – sztuce multimedialnej, komponującej taniec miłości z elementów podwyższonej świadomości i pięciu zmysłów fizycznych: smaku, dotyku, zapachu, wzroku i słuchu oraz bardziej eterycznych zmysłów psychicznych i duchowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>