Leczenie światłem

Trudno wyobrazić sobie, by któryś z systemów terapeutycznych – freudowski, jungowski, gestalt bądź indywidualny nie wymagał u początkujących wstępnego naświetlenia problemów. Naświetlenie, a więc rzucenie na coś światła, to gest bardzo pozytywny, bardzo jang, natychmiast oddziałujący na negatywną sytuację. Zgodnie z tantrą negatywne uwarunkowania płynące z poglądów na seks oraz przeżytych doświadczeń rezydują w obszarze czakramu drugiego, podobnie jak lęk i zraniona ambicja goszczą w czakramie trzecim, a zawody miłosne w czwartym. Tantryczne leczenie wymaga zwracania się wprost do uszkodzonego czakramu.

Pierwszy krok w kierunku wyleczenia urazów seksualnych polega na „oświetleniu” czakramu drugiego po to, by „zobaczyć”, co powoduje krótkie spięcia, blokady, lęk, oziębłość, gniew czy nawet szaleństwo. Tan- trycznymi technikami medytacyjnymi posługujemy się, by wytworzyć światło – oczyścić naszą aurę, tak abyśmy w promienistej jasności mogli wybrnąć z mroków. W rozdziale drugim omawialiśmy wiele technik ogniskujących umysł: każda z nich może być użyta dla osiągnięcia stanu medytacyjnego, będącego pierwszym impulsem światła, jaki wynosi nas z niższych rejonów naszego ja w podwyższony stan umysłu. W stanie tym koncentrujemy się na czakramie drugim. Odpowiadający mu symboliczny diagram, jantra, ma kształt półksiężyca umieszczonego poziomo w kole (patrz diagram na stronie 25). Wyobraź sobie ten diagram umieszczony na drzwiach do pokoju, w którym zgromadzony jest cały twój dobytek seksualny. W mrok pokoju należy wkroczyć z wysoko uniesioną latarnią. Aby przezwyciężyć osobiste trudności, musisz przejść przez cały pokój, przebrnąć przez wszystko, co się w nim znajduje. Za każdym razem, kiedy wkraczasz ze światłem, usuwasz odrobinę ciemności.

Zachodnie terapie żądają od jednostki, by wkraczała do pokoju pełnego opinii i doświadczeń seksualnych samotnie. Wolno nam wizua- Iizować przewodnika duchowego lub korzystać po drodzę ze wsparcia terapeuty – jednak podróż przez pokój trzeba odbyć w samotności. Tymczasem joga tantryczna zaleca, by pary odbywały tę podróż wspólnie. Połączone siły obojga partnerów sprawiają, że otwarcie drzwi do własnego wnętrza staje się łatwiejsze – przeciwstawne natury partnerów pomagają osiągać równowagę i leczyć się nawzajem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>