Kulminacja tańca miłości

Psychiczną i duchową kulminację tańca jest orgazm. Większość uczestniczek naszych warsztatów jest zgodna, że w chwili orgazmu dochodzi niekiedy do magicznej transformacji. Kiedy śakti eksploduje, kobiecie zdarza się odczuwać w sobie realne istnienie Bogini, a jej kochanek odczuwa obecność Boga. Wspólnie przeżywają kosmiczne zjednoczenie. Jest to moment najwyższej „ekspansji” poza wszelkie granice.

Gdy energia seksualna kobiety zbliża się do punktu szczytowego, gdy kobieta pozwala swobodnie przepływać swojej śakti, wtedy staje się niezmiernie otwarta. Pamiętajmy, że natura jin skłania kobietę do recep- tywności, ukierunkowuje do wewnątrz, stąd też jeśli znajdzie się w sytuacji przeciwnej, w otwartym, ekspansywnym polu orgazmu, stwarza to wielki potencjał psychologiczny. Kobieta nie zatraca bynajmniej swojej kobiecej natury: nadal jest równie recyptywna jak dająca. Jest to chwila, w której mężczyzna może obdarzyć swoją ukochaną mocą i pewnością siebie, jak przystoi Bogini. Jego słowa i wyrazy miłości będą szczególnie głęboko odebrane.

Również na mężczyzn bardzo mocno oddziaływują słowa i wszelkie wyrazy miłości okazywane podczas orgazmu. W tego rodzaju magii transformacyjnej, nazwanej w tantrze magią miłosną bądź magią seksualną, wizualizacje oraz werbalne doświadczenia połączone są z przeżyciem seksualnym. Magia miłosna nie jest bynajmniej fantazjowaniem, lecz wyrafinowanym i świadomym sposobem posługiwania się umysłem.

Ten rodzaj komunikacji jest nadzwyczaj skuteczny podczas orgazmu, ponieważ słowa nie przechodząc uprzednio przez umysł analityczny trafiają wprost do serca osoby przeżywającej orgazm. W stanie orgas- tycznej świadomości, gdy kochanek mówi najdroższej, że jest piękna, kobieta nie zaczyna się zastanawiać: „Co on ma na myśli? Może moje włosy? Jak ja wyglądam?”. Zamiast tego, w swojej otwartości przyjmuje jego słowa do siebie, tak że stają się jej częścią. Staje się piękna. Kiedy kochanek mówi o jej sile, wartości, o tym jak głęboko ją kocha i jak wiele ona dla niego znaczy, wszystko to przechodzi przez nią, wnika w nią, zaczyna do niej należeć i nierozerwalnie się z nią splatać: poprzez te słowa uzyskuje moc, staje się ważna i drogocenna. Słowa miłości i szacunku wypowiedziane w czasie ekstazy ukochanej osoby są najsłodszymi podarunkami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>