Harmonia tantrycznych związków

Mężczyźni i kobiety uosabiają dualizm z racji męskości i żeńskoś- ci swoich natur. Jeśli dualizm ten ujmiemy w kategoriach energii, tak jak to robią tantrycy, zrozumiemy, dlaczego połączenie tych przeciwstawnych natur może być równie niębezpieczne, jak zetknięcie dwóch prze-  wodów pod napięciem. Zdarza się, że zamiast przepływu, następuje zwarcie, bywa też, że przebicia energii pochodzącej od świata zewnętrznego z jego obowiązkami i odpowiedzialnością powodują zakłócenia podobne zakłóceniom wywołanym przez statyczne pole elektryczne lub wadliwe połączenie obwodu.

Istnieją techniki chroniące przed tego typu zakłóceniami, ćwiczenia tantryczne pomocne w stwarzaniu pozytywnej atmosfery w związku. Ta pozytywna atmosfera to harmonia. Harmonia jest stanem równowagi, równowagi energii negatywnej i pozytywnej, elektryczności i magnetyzmu, światła i ciemności, kierunku do wewnątrz i na zewnątrz. Większość z nas poznała harmonię jako cudowne uczucie porządku i spokoju, jednak zazwyczaj sądzimy, że jest to przelotny stan łaski, a nie stan, który możemy stworzyć i – co więcej – utrzymać.

Potrafimy jednak tworzyć harmonię, tę harmonię, która dotyczy tantrycznych związków. Harmonię tę możemy uzyskać poprzez komunikację. Podobnie jak pojęcie męskości i żeńskości daleko wykracza poza zwykłe różnice genetyczne – podobnie pojęcie komunikacji w tantrze wykracza poza samą mowę. Pary tantryczne komunikują się za pośrednictwem wszystkich zmysłów, a także na wielu poziomach: łączą się fizycznie, umysłowo, duchowo – można wręcz powiedzieć – ponadzmysłowo. Para tantryczna wytwarza coś, czego nie zawahamy się nazwać „Świętą komunią”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>