Wiedza tantryczna

Wśród dyscyplin naukowych starożytnej tantry znajdowały się matematyka, medycyna, astronomia i zadziwiająco rozwinięte teorie atomu, czasoprzestrzeni i fali dźwiękowej oraz alchemia i astrologia, chiromancja i astrologia. Tantrze przypisuje się wprowadzenie systemu dziesiętnego w starożytnych Indiach, a także wprowadzenia pojęcia czakramów, czyli centrów energii psychicznej jako elementów biologii człowieka. (Słowo czakram oznacza „koła” bądź „kręgi” energetyczne).

Wśród najpiękniejszych zabytków sztuki tantrycznej znajdujemy malowidła i zwoje przedstawiające czakramy u mężczyzn i kobiet. Cza- kramy są organami ciała energetycznego, które uważa się za oddzielne od ciała fizycznego. Tantra rozróżnia pięć warstw ciała zwanych „powłokami”. Warstwę najbardziej zewnętrzną stanowią skóra i kości. Dalej znajduje się subtelniejszy system oddechowy, a następnie jeszcze subtelnie'- szy system poznania i świadomości. Kolejna powłoka należy do woli i rozróżniania, natomiast najgłębiej położony jest najsubtelniejszy system czakramów, intuicyjno-psychiczny system energii ciała, poprzez który możemy osiągnąć jedność duchową.

W subtelnym systemie czakramówfunkcjonuje siedem czakramów głównych, z których każdy wytwarza oraz gromadzi energię i świadomość psychiczną. Czakramy połączone są z jedną lub kilkoma z pięciu powłok subtelnymi kanałami nadi, poprzez które energia czakramów zasila całe ciało. Kanały nadi zbliżone są do południków akupunktury, a także, we współczesnym rozumieniu, do obwodów i połączeń nerwowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>