Techniki koncentracji umysłu – kontynuacja

Kontrola oddechu przy wchodzeniu w stan medytacyjny jest wspólna wszystkim dziedzinom jogi. W tradycjach Wschodu oddech jest nośnikiem energii życiowej w ciele. Kontrola oddechu oznacza zwiększenie dopływu esencji życiowej. Dla par tantrycznych kontrola oddechu jest jedną z najistotniejszych technik uzyskiwania harmonii niezbędnej dla podtrzymywania i pielęgnowania związku.

Średnio i wysoko zaawansowani adepci tantry stosują dodatkowo dwie niezwykle skuteczne techniki pogłębiające medytację oraz stosunki fizyczne i energetyczne między partnerami. Są to techniki jantry i mantry. Jantry, czyli dosłownie „narzędzia”, są to archetypowe, symboliczne diagramy. Jest ich w sumie 960 i odzwierciedlają różnorakie elementy kosmologii. Podobnie jak mandala, będąca również graficznym przedstawieniem kosmosu, jantra uważana jest za „obraz mocy”. Jej geometria, właściwości przestrzenne, elementy dynamiki zakomponowane są tak, by oddziaływać na psychikę-i wywoływać specyficzną reakcję umysłową – w tym przypadku – koncentrację umysłu. Jantry wysyłają do cza- kramów geometryczną falę myślową z poleceniem: „Przebudź się! Oczyść! Uaktywnij!”. Podczas naszych warsztatów używamy siedmiu jantr korespondujących z siedmioma opisanymi wcześniej czakramami (patrz strona 25). Początkujący wpatrują się w diagramy jantr zaczynając od najniższych i posuwając się stopniowo ku górze. Później, gdy opanują już wzory rysunków, ich wizualizacja połączona z głęboką świadomością odpowiednich czakramów staje się bardzo skuteczną metodą skupiania umysłu w czasie medytacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>