Tajniki przedłużania, pogłębiania i „podnoszenia” orgazmu cz. II

Niezwykła długotrwałość orgazmu nie jest jednak jedyną korzyścią, jaką niesie panowanie nad oddechem. Kiedy otwierasz dźwiękiem piąty czakram – czakram gardła – zmieniasz kierunek przepływu energii orgastycznej skierowanej na południe, w stronę czakramu drugiego. Otwarcie czakramu drugiego przypomina uaktywnienie magnesu: zdarza się, że siła „magnesu” w czakramie drugim jest dostatecznie duża, by wypchnąć energię orgastyczną aż do czakramu szóstego, obszaru „trzeciego oka”, a nawet do czakramu siódmego i na zewnątrz. Tego rodzaju eksplozje stanowią głęboki przełom zarówno fizyczny, jak i duchowy – w tantrze uważa się je za doświadczenia oświecające, prowadzące do najwyższego celu – tantrycznej Jedności.

Orgastyczna eksplozja umysłu, przebudzenie i poszerzenie świadomości są to stany dostępne dla każdego z nas. Ich osiągnięciu sprzyja stosowanie podczas orgazmu wizualizacji, podwójnie skuteczna w tym względzie jest wspólna wizualizacja obojga partnerów. Zwizualizujcie system waszego ciała subtelnego, a następnie biało-złoty kolor energii seksualnej. Energia ta płynie spiralnie, jak elektryczność, w kierunku waszego czakramu drugiego. Kiedy rozpoczyna się orgazm, biorąc wdech wizualizujcie wasz oddech ciągnący tę spiralę do góry. Płynie teraz jak roztopiona platyna kolejno przez splot słoneczny, serce, aż do czakra- mów szóstego i siódmego. Czakram szósty, umiejscowiony pomiędzy oczami, skąpany jest w płynnym świetle – czujecie jak światło to wnika do mózgu i następuje eksplozja najwyższego czakramu. Zatrzymajcie tę wizję. Jesteście teraz promiennymi istotami otoczonymi aureolą energii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>