Świadomy dotyk

Wiele kultur dostrzega potencjalną moc, jaka kryje się w tzw. „nakładaniu rąk”. W tantrze dotyk jest jednym z podstawowych środków wzbudzania i ukierunkowywania energii. Przybiera on rozmaite formy, gdy znajdujemy się w stanie pogłębionej świadomości, i odczuwamy większą wrażliwość na dotyk ukochanej osoby.

W wyższych stanach świadomości zaczynamy zdawać sobie sprawę, że dłonie nie kończą się na opuszkach palców, a zasięg ich oddziaływania nie ogranicza się do powierzchni skóry. Nasze ciała są zbiornikami potężnej energii – nazywamy ją „siłą życiową” lub „życiodajnym prądem”. Energia ta emanuje z nas dopóki żyjemy, a jej manifestacją jest pole energetyczne, czyli aura otaczająca nasze ciało. Tantrycy wiedzą, że przepływ energii może zostać świadomie wzbudzony i ukierunkowany. Energia pochodząca z palców lub dłoni ma daleki zasięg i dużą przenikliwość, tak jak ciepło zapalonej świecy przekracza granice wosku i knota. Wizualizując bądź wyczuwając świetlistą łunę sączącą się z waszych zetkniętych palców i dłoni, jednoczysz się z partnerem na głębszym poziomie energetycznym.

Podobnie jak w przypadku pocałunków, wiedza tantryczna rozróżnia wiele rodzajów dotyku stosowanych w tańcu miłości. Dotyk statyczny wykonywany jest poprzez „strumień energii”. Połóż spokojnie obie dłonie na ciele partnera. W czasie, gdy twoje dłonie spoczywają w bezruchu, świadomie skieruj energię ze swojej prawej dłoni tak, by przebiegała przez ciało partnera, a następnie świadomie przyjmij energię z powrotem do lewej ręki. Dotyk statyczny jest czymś w rodzaju energetycznej żong- lerki. Dotyk wędrujący przemieszcza się po powierzchni skóry kreśląc ko- ła, spirale, krzyże, trójkąty etc. Ściskanie – to ugniatanie oraz delikatne szczypanie. Drapanie paznokciami lub koniuszkami palców, podobnie jak miłosne ukąszenia w kategorii pocałunków, powinno być zdecydowanie bliższe jin niż jang. Według Kama Sutry, jednego z najbardziej znanych tekstów tantrycznych, zarówno ukąszenie, jak i drapanie w siódmym stopniu jang mają doprowadzić do pojawienia się krwi. Naszym zdaniem nie należy posuwać się aż tak daleko – większość par woli zatrzymać sie w okolicach stopnia piątego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>