Starożytne księgi tantry

Sześć obszarów ciała Pięć stanów Wszystkie opuszczają mnie i nikną Wymazane do cna I w bezmiarze pustki Pozostaję zdumiony… Nieosiągalna rozkosz Zalewa mnie powoli… Tamilski tekst Pattinattar ze zbioru Poets ofthe Power wydanego przez Kamila V.Zvelebila.

Chociaż świadectwa rytuałów tantrycznych sięgają nieomal pięciu tysięcy lat, to jednak teksty tantryczne zaczęły pojawiać się dopiero w pierwszych stuleciach naszej ery. Sądzi się, że początkowo składały się one ze 108 tomów przedstawiających system tantry i jej techniki, istnieją jednak liczne dodatkowe komentarze, eseje i inne uzupełnienia pierwszych ksiąg, znane również jako tantry. (Słowo „tantra” znaczy – uzupełnienie).

Starożytne księgi tantry oferują swoim wyznawcom pełną drogę życia, obejmującą dziedzinę fizyczną i materialną, aspekty umysłowe i psychiczne oraz sferę duchową. Chociaż tantra słynie przede wszystkim jako „joga seksu”, element seksualny stanowi tylko część obszaru jej zainteresowań – część, która jest środkiem do celu. Cele tantry są wyższe, a jej pole widzenia daleko wykracza poza zwykłą biegłość w sztuce miłości. Celem najwyższym jest Jedność. Tantrycy dążą do duchowej jedności czy też połączenia, aby dostąpić wglądu w istnienie własnej osoby jako fragmentu Niepodzielnej Całości. Dla osiągnięcia Jedności tantrycy stosują techniki wizualizacji i medytacji oraz praktykują rytualne jednoczenie seksualne i wysoko rozwinięte formy komunikacji z partnerem.

Chociaż część nauk tantry interpretujemy z punktu widzenia końca XX wieku, nie mamy bynajmniej zamiaru zastępować celów i metod tantry własną metodą i celem. Tantra stanowiła dla nas inspirację w cza- sie opracowywania systemu, którego celem jest wskazanie współczesnym związkom partnerskim d róg dostępu do olbrzymich zasobów odżywczej energii, przejawiającej się fizycznie, seksualnie i twórczo. Przed omówieniem praktycznej strony tego systemu zrobimy krótkie wprowadzenie do paradygmatu, na którym opiera się teoria tantryczna, a następnie do nauk tantry.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>