Partnerzy jako uzdrowiciele

Gdy w procesie wzajemnego uzdrawiania partnerzy rozniecają w sobie nawzajem światło jako pewien rodzaj terapii przeciw bólowi, lękowi i nieufności, ulegają głębokiemu zjednoczeniu. Zjednoczenie to obejmuje dwie formy energii, dwa podstawowe składniki miłości tantrycznej: energię intymności i energię namiętności płciowej.

Teksty tantryczne określają czakram serca – siedlisko intymności – jako ośrodek energii zdecydowanie ujemnej u mężczyzn i dodatniej u kobiet. Czwarty czakram można przedstawiać w postaci koła obracającego się u mężczyzn w kierunku przeciwnym, a u kobiet – zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Czakram mężczyzny obraca się ruchem wstecznym, czakram kobiety – postępowym. Jest to według pism tantrycznych – naturalne działanie czakramów, które powoduje, iż u większości mężczyzn negatywne uwarunkowania seksualne zlokalizowane w czakramie drugim ulegają odzwierciedleniu w postaci negatywnej aury w czakramie czwartym i objawiają się trudnościami w osiąganiu i wyrażaniu intymności.

U mężczyzn czakram drugi, siedlisko energii seksualnej i popędu jest istotnym węzłem transformacji energetycznej, u kobiet natomiast środkiem energii ujemnych. Negatywna propaganda seksualna u kobiet jest przyswajana przez negatywny czakram drugi, w którym przybiera po- stać trudności z wyrażaniem własnej płciowości i często ujawnia się jako trudność w osiąganiu zadowalającego pożycia płciowego w ogóle.

Tacy więc jesteśmy, my – mężczyźni i kobiety. Każde z nas ma nadwyżkę tam, gdzie drugie cierpi na niedobór. Zjednoczona, znajdująca się w równowadze para, wykorzystując specyficzne zdolności obojga partnerów jest w stanie wyrównać nawzajem swoje niedobory. Para posługująca się wiedzą, sztuką i rytuałem tantrycznej miłości osiąga jogę, czyli związek o wielkiej mocy uzdrowicielskiej. Partnerzy stają się otwarci na samych siebie i na siebie nawzajem, otwierają się też na swój związek. Ich joga zastępuje mroczne wspomnienia świetlaną teraźniejszością. Rodzi się nowe rozumienie znaczenia seksu, płciowości i partnerstwa. Zazdrość, zaborczość i inne upiory przeszłości ustępują niezłomnej pewności siebie, którą pary tantryczne osiągają dzięki praktykowaniu sztuki miłości. Duch doliny nigdy nie zamiera: Jest kobietą, naszą pierwotną matką. Jej brama to korzeń ziemi i nieba …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>