CO JEST CZYSTE A CO BEZ ZARAZKÓW?

Przy pielęgnacji nieczystej skóry zawsze mówi się o „nadzwyczajnej czystości”. Występuje tu, jak sądzę, niejasność co właściwie rozumie się przez „czyste”. Czystość to nie jest obfite polewanie skóry dezynfekującymi płynami do twarzy, lub intensywne mycie jej mydłem. Nawet po dokładnym umyciu twarzy na jej skórze znajdują się liczne drobnoustroje. Wiele z nich jest tam zawsze i tworzy naturalną florę bakteryjną skóry, tak zwaną florę wzorcową. Inne bakterie pochodzą z powietrza lub z zetknięcia się skóry ze skażonymi przedmiotami. Ta zawsze obecna, naturalna flora bakteryjna utrudnia nowo przybywającym drobnoustrojom osadzanie się na skórze, a zdrowa skóra jest w stanie obronić się przed obcymi bakteriami, lub wręcz aktywnie je zniszczyć. Jako stały system obronny działa przy tym tak zwany kwaśny płaszcz skóry. Kwaśnym płaszczem nazywa się zestaw różnych substancji występujących na skórze, mieszaninę kwasów tłuszczowych, materiałów rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczu, które powstają z wydzielonego łoju, potu oraz płytek zrogowa- cialej skóry. Ten płaszcz ochronny nazywa się kwaśnym, ponieważ jego chemiczna wartość pomiarowa znajduje się w obszarze kwaśnym, a ochronnym nazywa się go dlatego bo, dzięki swemu kwaśnemu składowi, ogranicza on szanse rozwojowe bakterii i czynników chorobotwórczych. Bakterie i ich zarodniki potrzebują do życia i rozwoju dwutlenku węgla, a im bardziej kwaśne jest podłoże tym mniej jest w nim dwutlenku węgla. Na przykład w czasie upału bakterie mają najlepsze warunki rozwojowe, ale w wysokiej temperaturze, w wyniku naturalnego wydzielania potu, powstaje na skórze środowisko kwaśne, a przy jego pomocy skóra czynnie zwalcza bakterie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>